Rengjøring av garasjeanlegget 26. okt.

Rengjøring av garasjene P1, P2, P3 og P4 samt innkjøringskorridoren skal utføres onsdag 26. okt. kl. 08.00 til kl. 15.30 av Gårdreform AS.

Alle kjøretøy, og evt. annet på gulvet som hindrer tilkomst for maskinene, må fjernes før kl. 08.00 for at hele garasjeanlegget skal bli rengjort på en grundig og effektiv måte.

De som ikke fjerner kjøretøyene og rydder på forhånd må vaske plassene sine selv .

Mvh Styrene for P1-P2, P3 og P4.

Kontaktpersoner:

P1-P2: Agne Utstumo, mobil 92014511

For P3: Randi Skarstein, mobil 90505195

For P4: Ove Eikelund, mobil 48002433

road-sweeper

Bookmark the permalink.