Rengjøring av garasjeanlegget 24. april

Rengjøring av garasjene P1, P2, P3 og P4 samt innkjøringskorridoren skal utføres mandag 24. april fra kl 08.00 – 16.30

Alle kjøretøy og alt annet på gulvet som hindrer tilkomst for maskinene må fjernes for at rengjøringen skal bli komplett og kunne gjennomføres på en effektiv måte.

De som ikke fjerner kjøretøyene og rydder unna annet, må vaske plassene sine selv.

Kontaktpersoner:
For P1-P2: Agne Utstumo – mobil 92014511
For P3: Carl F. Holmboe – mobil 93098385
For P4: Ove Eikeland – mobil 48002433

 

Bookmark the permalink.