Ordinært årsmøte 2019 for Garasjesameiene P1-P2 og P3

Ordinært årsmøte for Garasjesameiene P1-P2 og P3 vil bli avholdt 3. april 2019 kl. 18.00 i Grefsenveien 78B (Grefsen KFUK Speideres Hus ‘Hiet’).

I forkant av møtet blir det sendt ut en formell innkalling med pr. post.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars 2019.

Bookmark the permalink.