Rengjøring av garasjeanlegget onsdag 8. mai 2019 kl. 08.00 – kl. 15.30

Rengjøring av garasjene P1, P2 og P3 samt innkjøringskorridoren PK vil bli utført onsdag 8. mai 2019 kl. 08.00 – kl. 15.30 av Gårdreform AS.

Alle kjøretøy, og alt annet på gulvet, som hindrer tilkomst for maskinene må fjernes for at rengjøringen skal kunne gjennomføres på en effektiv måte og bli komplett. De som ikke fjerner kjøretøyene og rydder unna annet, må vaske plassene sine selv.

Cleaning of the garages P1, P2 and P3 and passage PK will be done Wednesday 8th of May 2019 from 08.00 – 15.30 by Gårdreform AS.

All vehicles and anything else on the floor that prevents access for the machines must be removed in order for the cleaning to be done in an efficient manner and completed. Those who do not remove their vehicle must clean their space themselves.

Styrene for P1-P2 og P3.

Kontaktpersoner:

For P1-P2: Agne Utstumo – mobil 92014511

For P3: Randi Skarstein – mobil 90505195

 

Bookmark the permalink.