Informasjonsskriv til eiere og brukere av Grefsen Stasjon parkeringsanlegg

Problemer med hovedportene
Det har den senere tid vært større problemer med hovedportene til garasjeanlegget. Årsaken til dette er i all hovedsak grunnet mange påkjørsler av portene siden de ble installert. Det har versert en del rykter om at portene er underdimensjonert etc. etc. Dette stemmer ikke. Portene og motorene som er installert er av topp kvalitet, men ingen porter er laget for å tåle gjentatte påkjørsler. Vi ber om at dere utviser forsiktighet og tålmodighet ved inn og utpassering, så slipper vi skader på portene og biler.

Innkjøringsporten åpnes ved hjelp av portåpner. Utkjøringsporten åpnes ved hjelp av gulvsensor. Det vil si at når dere kjører opp mot porten vil den åpnes automatisk. Det er ikke mulig å åpne utkjøringsporten med portåpneren.

Når portene er åpen, styres lukkingen av sensorer i portåpningen. Om du blir stående stille lenge i portåpningen vil porten lukke seg. Vis hensyn til andre som kjører inn og ut slik at det er plass til å navigere ut av portene. Vi er klar over at det er trang ved hovedporten, så vis hensyn til hverandre.

Husk, innkjørende biler har vikeplikt for utkjørende biler

Tiltak:

  • Vi kommer til å merke opp «farlig» område i forbindelse med utkjøringsporten. Det vil være det området porten beveger seg på når den åpner.
  • Vi kommer til å installere tidsur på hovedportene. Det betyr at portene vil stå åpen på morgenen i tidsrommet 7:30 til 9 og på ettermiddagen fra 15:30 til 17:30. Dette håper bi bidrar til færre uhell.

Om disse tiltakene ikke fungerer så vil vi vurdere om det skal settes opp kameraovervåking.

Parkering i oppkjørsel til garasjen
Det er en del som parkerer i innkjørselen til garasjen, da spesielt ved levering av barn i barnehagen. Dette er ikke tillat og kan fort føre til farlig situasjoner både for kjørende og gående. Vennligst respekter dette. Om det ikke er mulig å parkere på gaten, så får dere levere barna først og så gå tilbake og hente bilen.

Fartshumper
Det blir installert fartshumper i kjøretunnelen i garasjen. Det er fartshumper som er beregnet for 5 km/t. Det oppleves en del «råkjøring», noe som skaper utrygghet for forgjengere som skal inn i garasjene i underetasjen.

Myke trafikanter
Til dere som er myke trafikanter i anlegget. Vær vennlig å bruk dørene og ikke kjøreporten for inn og utpassering av anlegget. Dere har et særskilt ansvar for egen sikkert ved ferdsel i anlegget. Pass også ekstra godt på barn som ferdes i garasjeanlegget.

Sameiermøte vedr installasjon av felles ladeanlegg i Grefsen Stasjon P1/P2 og P3 Garasjesameie
Styret informerer herved om at ekstraordinært sameiermøte for vedtak om felles ladeanlegg for el-bil, vil avholdes i garasjen (i P3) onsdag 12.juni kl. 19:00. Egen innkalling kommer i posten i starten av juni. Møtet er kun for eiere av garasjeplass i Grefsen Stasjon P1/P2 og P3 Garasjesameie.

/Styrene for sameiene i Grefsen Stasjon garasjeanlegg

Bookmark the permalink.