Informasjon til garasjeplasseiere i P3 – installasjon av felles infrastruktur for el-bil

Onsdag 19.juni vedtok sameierne i P3 å installere felles ladeanlegg for el-bil i P3 med installasjon mot slutten av 2019 (foreløpig fremdrift). Mot slutten av neste uke vil alle sameierne i P3 motta giro for installasjon av felles ladeanlegg på kroner 7 000,- samt et bestillingsskjema for el-bil lader. 

Fakturaen på kroner 7 000,- har forfall 15.august og gjelder kun infrastrukturen. Vedlagt giroen vil det være et skjema for bestilling av el-bil lader installert samtidig som infrastrukturen. El-bil laderen er av typen Ensto ChagoEVB 100 AS – en kompakt, brukervennlig og robust lader. Kostanden for el-bil laderen er kroner 18 000,-*, som betales på egen giro til sendt mot slutten av august.

Vi ber de garasjeplasseiere som ønsker el-bil lader installert sammen med felles infrastruktur, om å fylle ut skjemaet de får tilsendt og returnere til styret innen 15.august.

Skjema sendes signert enten per post eller epost til styreleder:

Christin Øyan Gunnufsen, Hans Nordahls gate 86, 0485 Oslo

christingunnufsen@gmail.com

Styret vil holde alle sameierne orientert om fremdriften via vår hjemmeside.

*Kostand for å installere Ensto ChagoEVB 100 AS på et utenom dette tilbudet er kroner 19 125,- med tillegg for årlig justering av prisen fra GK Elektro.

Bookmark the permalink.