Vedtak fra sameiermøtet onsdag 19. juni

Styret i garasjesameie P1/P2 og P3 takker for stort oppmøte og engasjement på sameiermøtet i dag.

Saken til votering var installasjon av felles ladeanlegg for el-bil:

  • P1/P2 vedtok ikke installasjon av felles ladeanlegg.
  • P3 vedtok installasjon av felles ladeanlegg.

Protokoll fra sameiermøtet blir tilsendt.

Tilleggsinformasjon: Styret kan ikke og vil ikke nekte individuelle søknader om ladepunkt i P1/P2, mens det er kapasiteten på tavlene i byggene som vil avgjøre hvor mange som kan installere ladepunkt. Styret i garasjesameiene vil gå i dialog med styret i Hus 1 og 2, for å se på muligheten til å kartlegge kapasitet. Dog, nå tar vi sommerferie etter mange måneder med mye styrearbeid.

Bookmark the permalink.