Fremdriftsplan installasjon av felles ladeanlegg P3

Avtalen med GK Elektro er signert, og følgende fremdriftsplan er lagt for installasjon av felles infrastruktur og ladebokser:

Prosjektering:  26.08.19  – 20.09.2019
Oppstart anleggsperiode: 07.10.2019
Avsluttet anleggsperiode: 22.11.2019

Ferdig dokumentasjon levert: 24.11.2019

Ladeboksen faktureres etter at installasjonen har funnet sted, og dokumentasjon på anlegget er overlevert til styret. Da vil en egen faktura fra GK Elektro sendes til hver enkelt garasjeplasseier med 14 dagers forfall. Dersom annen løsning velges (feks at den faktureres gjennom OBOS) vil dere få beskjed.

Styret vil holde dere orientert om fremdrift og annen praktisk informasjon når vi nærmer oss oppstart for anleggsperioden.

Bookmark the permalink.