Montering av ny hovedport garasjeanlegget

Det vil bli utført montering av ny hovedport (ved barnehagen) mandag 21. juni 2021 fra kl. 08.00 – 17.00.

I denne perioden blir det stengt for all inn- og utkjøring. Det betyr at det ikke vil være mulig å kjøre inn eller ut av garasjeanlegget mens montering pågår, og de som har behov for å bruke bil i denne perioden må derfor sørge for at bilen er ute av anlegget før monteringen starter.

Bookmark the permalink.