Endring av pris ladeanlegg el-bil

På grunn av den økte strømprisen har styret besluttet å øke prisen på lading i ladeanlegget til 2,00 kr/kWh.

Styret følger strømprisen og ytterligere justeringer både opp og ned kan bli gjennomført.

Bookmark the permalink.