Økning av pris ladeanlegg

Da de økte strømprisene ser ut til vedvare på kort- og mellomlang sikt, ser styret seg nødt til igjen å øke prisen på lading i ladeanlegget til 3,50 kr/kWh.

Styret følger strømprisen og håper å kunne justere prisen ned så snart dette er økonomisk forsvarlig.

Bookmark the permalink.