Innflytting starter – velkommen til hus 19

3. mai er det overtakelse av fellesarealene i Hans Nordahls gate 38, dvs halvparten av bygg 19. Deretter starter overtakelsene av leilighetene i denne delen av bygget. Deretter følger nr 36. Innflytting i bygget vil dermed skje i perioden mai til og med august. I denne perioden vi det helt sikkert være mange spørsmål.

Vi vil legge ut all relevant informasjon vi har tilgang til fortløpende her på disse sidene. I tillegg finnes det en egen gruppe på Facebook, Hans Nordahlsgate 36-38 for de som skal bo i hus 19. Vær oppmerksom på at det også finnes en gruppe for alle blokkene i Hans Nordahls gate. Denne er også nyttig å være medlem av.

Husk parkeringsforbudet på fellesområdene, og kontakt evt Europark for parkeringstillatelse.

Om du har behov for forbindelse med styret, kan vi treffes på epost styret36-38@hansnordahlsgate.no

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Best hilsen

Styret