Vårrengjøring!

18782395-illustration-of-Trash-can-Stock-Vector-garbage

***Oppdatering 07.04.2016. Siden containerne ble så fort fulle, bestiller vi tømming og setter ut nye containere som blir stående over helgen***

Utomhussameiet har bestilt tre containere for de som trenger å rydde litt i boder, kjeller osv. I disse kan beboere kaste avfall som ikke går i avfallsbrønnene.

Containerne blir utplassert ved rundkjøringen (v/ Hus 1), mellom Hus 5 & Hus 8 og mellom Hus 8 og Hus 9.

Det vil i tillegg bli utplassert et el-bur mellom Hus 5 & Hus 8 hvor man kan kaste elektrisk avfall.

Det meste kan hives i containeren, men spesialavfall som olje, maling, løsemidler eller andre kjemiske væsker og stoffer må ikke kastes i containerne. Heller ikke batterier eller bildekk. Dette kan leveres kostnadsfritt av privatpersoner på kommunens miljøstasjoner.

Containerne blir satt ut mandag 4. april og vil bli stående ca. 1 uke.

God vårrengjøring 🙂

Bookmark the permalink.