Innsamling av farlig avfall

Det er satt ut to containere for innsamling av farlig avfall samt en container for småelektrisk ved søppelbrønnene ved Hans Nordahls gate 98.

I containerne ligger to bøtter, en for småbatterier og en for alle typer lyspærer.

Det ligger gjennomsiktige poser i containerne som avfall skal legges i før det legges i containere.

Følgende avfall kan legges i containerne:

  • Rengjøringsmidler, maling, lakk, lim, sparkel, akryl på tube.
  • Lystoffrør
  • Spraybokser (alle salgs metallbokser utstyrt med en sprayventil med unntak av fugeskum)

OBS! Klorin eller Salmiakk må ikke kastes da de danner giftige gasser når de blandes sammen.

Malingssutstyr som koster, ruller, brett, hansker og helt tom embasslasje kan kastes som vanlig restavfall.

NB! Det er ikke lov å kaste fyrverkeri eller smittefarling avfall. De må leveres inn til kommunens miljø- eller gjenbruksstasjoner.

Dersom containerne er fulle må ikke avfall settes utenfor.

f-avfall

Bookmark the permalink.