Gangvei sperret for gjennomkjøring **oppdatert 09. mars 2017***

***Oppdatering 09. mars 2017***

Bom kommer opp til våren. Se egen nyhet.

***Oppdatering 5. jan. 2017***

Vi ser at løsningen med granittblokken ikke er optimal. Den er for lav og for lite synlig i forhold til det vi hadde sett for oss.

Vi vil se på andre løsninger.

Utomhussameiet Hans Nordahls gate 84-98.

****************************

Pga. råkjøring på gangveien mellom hus 3-4 og fellestunet er veien sperret for gjennomkjøring med en granittblokk.

Det er skiltet i begge ender av gangveien at det er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.

Granittblokken er plassert ca. midt på gangveien slik brannvesenet har adkomst til oppstillingsplassen for stigebil i hver ende.

Granittblokken vil bli merket med hindermarkering / refleks for å gjøre den lettere synlig.

Utomhussameiet Hans Nordahls gate 84-98.

Bookmark the permalink.