Sameiermøte i Hans Nordahls gate 84-86

Ordinært sameiermøte for Hans Nordahls gate 84-86 vil bli avholdt 6. april 2017 kl. 18.30.

Møtelokalet er Ensliges Landsforbund i Grefsenveien 28 (Kart).

I forkant av møtet blir det sendt ut en formell innkalling pr. post med mer informasjon.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 24. februar 2017.

Law

Bookmark the permalink.