Bom på gangveien

Pga. råkjøring på gangveien mellom hus 3-4 og fellestunet har mange beboere ønsket å få sperret veien for gjennomkjøring.  Det ble lagt ut en granittblokk tidligere i vinter, men den var for vanskelig å se, så den ble fjernet.

Det blir nå istedenfor satt opp en bom med refleks til våren. Bommen vil være låst for beboerne, men mulig for brannvesen å åpne.

Det er allerede skiltet i begge ender av gangveien at det er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.

Eksempelbilde av bom kommer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomhussameiet Hans Nordahls gate 84-98.

Bookmark the permalink.