Innbrudd i bodene

Det har dessverre innbrudd i bodene igjen. Flere av samiene i området har opplevd innbrudd eller forsøk på innbrudd, t.o.m. på julaften.

Styret har i høst fått montert på sikkerhetsbeslag på dørene fra garasjeanlegget og varsling til Securitas på  nøddøråpnerne (grønn boks), men vil se på ytterligere sikkerhetstiltak.

Styret ber beboerne vurdere hva som oppbevares i bodene og passe at uvedkommende ikke slippes inn i bygget.

Dersom man oppdager innbrudd eller forsøk på innbrudd, meld i fra til styret og evt. politiet.

Bookmark the permalink.