Sameiermøte i Hans Nordahls gate 84-86

Ordinært sameiermøte for Hans Nordahls gate 84-86 vil bli avholdt 5. april 2018 kl. 18.00.

Møtelokalet er Ensliges Landsforbund i Grefsenveien 28 (Kart).

I forkant av møtet blir det sendt ut en formell innkalling pr. post med mer informasjon.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 18. februar. Forslag kan sendes inn via kontaktskjema eller på epost til styret84-86@www.hansnordahlsgate.no.

 

Bookmark the permalink.