Containere til beboeravfall

Styrene i Hans Nordahls gate har bestilt 4 stk. containere for beboeravfall som ikke går i avfallsbrønnene fra mandag 30. april til mandag 7. mai. Containere blir byttet ut flere ganger i løpet av perioden.

Containerne blir utplassert ved Hus 1, mellom Hus 5 og 8, mellom Hus 8og 9 og mellom Hus 9 og 13.

Det meste kan kastes i containerne, men farlig avfall som bl.a. olje, maling, lakk, lim, sparkel, spraybokser, kjemikalier, batterier, lysstoffrør og impregnert trevirke må ikke kastes i containerne.

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade. Oslo kommune vil sette ut egne containere for farlig avfall i uke 24.

Dekk, jord, stein, gips, matavfall, flytende avfall, fyrverkeri og smittefarlig avfall må ikke kastes i containerne, men selv leveres på kommunale gjenbruksstasjoner.

Det blir også plassert ut EE-bur for elektrisk og elektronisk avfall mellom Hus 5 og 8, og mellom Hus 9 og 13. EE-avfall som bl.a. datautstyr, småelektronikk, småelektrisk, lamper, kabler og ledninger osv. kan kastes her. EE-avfall må ikke kastes i containerne.

God vårrengjøring!

Styrene i Hans Nordahls gate

 

 

Bookmark the permalink.