Nattarbeid Grefsen-Kjelsås 26.5-27.5.18

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra lørdag 26.5. (kl.11.25) til søndag 27.5 (kl. 11.25) bli utført rydding av vegetasjon på strekningen mellom stasjonene Grefsen og Kjelsås.

Arbeidene utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og uvante lyder. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse slik at periodene med støy vil være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i berørte bydeler er orientert om arbeidene.

Beskrivelse av arbeidene
Arbeidet utføres med skinnegående maskin med spesialutstyr for vegetasjonsrydding (kantslått). Utstyret er montert på bevegelig arm som har en maksimal rekkevidde på om lag 15 meter ut fra sporet.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Anleggsleder Emil Ottinsen, Mesta AS
Mobil: 952 65 629
E-post: emil.ottinsen@mesta.no

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter-old/vedlikehold/ostfoldbanen-kongsvingerbanen-og-gjovikbanen2/innhold/2018/nattarbeid-grefsen-kjelsas/

Bookmark the permalink.