Info: Slik bestiller du nøkler

Nøkler kan kun bestilles av seksjonseier og følgende informasjon må oppgis ved bestilling:

  • Oppgi sameiets navn og system FX3064
  • Oppgi seksjonsnummer på boligen bestillingen gjelder.
  • Oppgi alle tall og bokstaver som står på nøkkelen
  • Oppgi antall nøkler som bestilles
  • Oppgi fullt navn og adresse hvor nøklene skal sendes. De blir sendt rekommandert mot legitimasjonsplikt. Mobil og epost må også oppgis.

Anda Blay er sameiets saksbehandler. Tlf 22865784, e-post: anda.blay@obos.no

OBOS ber om at seksjonseiere bestiller nøkler via felles e-post: oef@obos.no

I tillegg til å måtte betale kostnad for nøkler/frakt/porto blir seksjonseier fakturert for administrasjonsgebyr, for tiden kr 237,50 pr bestilling.

(Pris pr nøkkel er ca kr 350,- inkl mva og i tillegg kommer rekommandert sending på ca 150,- per forsendelse)

Styret

Bookmark the permalink.