Problemer med avfallsbrønn ved rundkjøringen

Det har dessverre oppstått problemer med 1 avfallsbrønn for papir ved rundkjøringen. J.M har gitt beskjed til leverandøren av avfallsbeholderen, og har ansvaret for å følge opp dette.

 

Mvh

Styret Utomhussameiet HNG 84-98

 

 

Bookmark the permalink.