Brannalarmer hus 15

Kjære beboere.

Siste døgns brannalarmer skyldes i følge ansvarlige fagfolk luft i sprinkelanlegget. Dette er et lukket system og det vil etterhvert som luften siver ut bli for lavt trykk i anlegget. Da slår trykkpumpen inn og alarmen utløses. Dette er på samme måte som om det var utløst en sprinkler i en leilighet. De tror luften er ute nå og at dette ikke skal skje flere ganger. Det er ikke lekkasje i systemet, så de får ikke gjort noe mer.

En annen observasjon er flere feilmeldinger på følere/alarmer i leiligheter. Disse er det ulovlig å demontere og må straks monteres igjen. Styret vil kontrollere dette igjen i morgen og evt kontakte de leilighetene det gjelder direkte.

Styret beklager manglende informasjon og tilstedeværelse under nattens brannalarm. Vi skal sørge for bedre rutiner ved brannalarm, og det er også derfor vi ønsket brannansvarlige i hver oppgang. Styret og brannansvarlige skal være synlige med gule vester. Vi ber vennligst om at dere setter dere inn i branninnstruksene som befinner seg på sameiets nettside. Her vil dere også se hvor møteplassen er. Det er ikke tillatt å avstille alarmen om ikke annen beskjed blir gitt.

Oppdatering 9/4-19 kl. 23:50 vedrørende siste alarm fra ca 20:50.

Rørlegger finner ingen feil ved sprinkelanlegget, og er i følge dem i full drift. Er i dialog med utbygger som har kontaktet Akershus Elektro, men de har foreløpig ikke besvart henvendelse fra JM. Så fort vi vet hva alarmene skyldes så kommer vi tilbake med mer info. JM har informert oss om at de vil kontakte oss fortløpende.

 

SISTE 10.04.19:

Dagens alarm kl 10:27 var lik de 3 siste. Vi har fortløpende dialog med utbygger og håper problemet blir løst snarest. Vi har dessverre ikke noe mer å opplyse på dette tidspunktet.

MEN; Går alarmen av SKAL alle uansett evakuere bygget og gå til møteplassen. Der venter man til man får beskjed om at man kan gå inn igjen. Møteplassen er gressplenen foran visninghuset ved sklien og det er hit alle skal gå ved evakuering.

 

Mvh Styret

Bookmark the permalink.