Rengjøring av garasjene P6 og P7 onsdag 15. mai 2019 kl. 08.00 – kl. 16.00

Rengjøring av garasjene P6 og P7 vil bli utført onsdag 15. mai 2019 kl. 08.00 – kl. 16.00 av Gårdreform AS.

Alle kjøretøy, og alt annet på gulvet, som hindrer tilkomst for maskinene må fjernes for at rengjøringen skal kunne gjennomføres på en effektiv måte og bli komplett. De som ikke fjerner kjøretøyene og rydder unna annet, må vaske plassene sine selv.

Cleaning of the garages P6 and P7 will be done Wednesday 15th of May 2019 from 08.00 – 16.00 by Gårdreform AS.

All vehicles and anything else on the floor that prevents access for the machines must be removed in order for the cleaning to be done in an efficient manner and completed. Those who do not remove their vehicle must clean their space themselves.

Styrene for P6 & P7.

Kontaktpersoner:

For P6 og P7: Camilla Jacobsen – 909 13 164

 

Bookmark the permalink.