Skifte av lamper i oppgangene i 68/70

Alle lamper i oppgangene i Hans Nordahls gate 68/70 vil bli skiftet i månedsskiftet mars/april. Det har vært leveringsproblemer, men skifting er nå bekreftet. Vi beklager at dette har tatt tid men skal nå bli ordnet i nærmeste framtid.

Bookmark the permalink.