RENGJØRING AV GARASJEN P6 OG P7

RENGJØRING AV GARASJEN P6 OG P7

Rengjøring av garasjene P6 og P7 vil bli utført torsdag 14. mai 2020 kl. 08.00 – kl. 17.00 av Gårrdreform AS.

Alle kjøretøy, og alt annet på gulvet, som hindrer tilkomst for maskinene må fjernes for at rengjøringen skal kunne gjennomføres på en effektiv måte og bli komplett. De som ikke fjerner kjøretøyene og rydder unna annet, må vaske plassene sine selv.

Cleaning of the garages P6 and P7 will be done Thursday 14th of May 2019 from 08.00 – 17.00 by Gårdreform AS.

All vehicles and anything else on the floor that prevents access for the machines must be removed in order for the cleaning to be done in an efficient manner and completed. Those who do not remove their vehicle must clean their space themselves.

Styrene for P6 & P7.

Kontaktpersoner:

For P6: Camilla Jacobsen – camilla.a.p.jacobsen@outlook.com

For P7: Tomas Alme – tomas.alme@hotmail.com

 

 

pastedGraphic.png

Bookmark the permalink.