Sameiermøte i Hans Nordahls Gate 84-86

Vi har satt av den 5 april 2016 for avholdelse av ordinært sameiermøte.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 1. mars 2016.

Law

Bookmark the permalink.