Søknad om plass i Espira Grefsen Stasjon Barnehage

espira

De som ønsker plass i Espira Grefsen Stasjon Barnehagen må søke til hovedopptaket i Oslo kommune, der er det søknadsfrist 1. mars.

De som bor i boligsameiene på Grefsen Stasjon ha en prioritet til plass. Når det kjøres opptak til barnehagen vil det sorteres på adresse, slik at de som har en prioritet blir tatt inn først.

Barnehagen vil sannsynligvis åpne 22. august 2016 med 8 avdelinger. Aldersgruppene vil tilpasses utfra alder på barna som søker barnehageplass. Sannsynligvis vil det åpnes 6 småbarnsavdelinger og 2 store.

Se hjemmesiden til Espira  for mer info om barnehagen.

Dette er kun til informasjon. Styrene i samiene i Hans Norhdalsgate har ingenting med opptak til Espira Grefsen Stasjon Barnehage å gjøre.

 

Bookmark the permalink.