Porttelefon med Video

Vi har fått tilbud på videoløsning for porttelefonene våre.

For de som ønsker, kan dagens system byttes ut med nytt utstyr for video.

Man har da mulighet til å se hvem som ringer på døren, ved hjelp av kamera på utsiden av bygget.

Prisen for ny boks, med installasjon og mva er: Kr 4 375,-

 

Hvis det blir 3 eller flere installasjoner, blir prisen Kr 3 750,-

calling

Ved interesse, ta kontakt med styret!

Bookmark the permalink.