Manglende SMS-varsel fra Hafslund vedr. utkopling av fjernvarme?

Hafslund benytter en varslingstjeneste som heter UMS (Unified Messaging System) for SMS-varsel vedr. utkopling av fjernvarme i forbindelse med planlagt vedlikehold.

UMS henter telefonnumrene til berørte beboere på en aktuell adresse basert på informasjon fra Folkeregisteret, tele- og mobiloperatører og Matrikkelen.

Det kan allikevel skje at systemet mangler informasjon om enkeltpersoner. På siden www.servicevarsling.no kan man sjekke hvilke opplysninger som er registrert på seg samt legge til eller endre oppføringer.

Ved plutselig feilsituasjoner vedr. fjernvarme som angår mange legger Hafslund fortløpende ut oppdatert informasjon på sin nettside.

drift5

 

Bookmark the permalink.