Varsel om anleggsarbeider ved Grefsen stasjon

Informasjon fra Jernbaneverket og Banedrift AS:

Jernbaneverket moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i perioden 10. – 26. oktober bli utført gravearbeider ved Grefsen stasjon.

Arbeidet utføres av i regi av Banedrift AS på oppdrag fra Jernbaneverket og er et ledd i oppgraderingen av kabelanleggene ved stasjonen.

Arbeidet ved Grefsen vil hovedsakelig foregå på dagtid, men i forbindelse med føring av kabel over jernbanelinjene er det nødvendig med nattarbeider slik at den ordinære togtrafikken i minst mulig grad blir berørt. Nattarbeider vil foregå tre netter i løpet av hele anleggsperioden. Arbeidet vil foregå med moderne og støysvake gravemaskiner.

Se vedlegg fra Banedrift AS for mer informasjon.

908d_crawler_excavator

 

Bookmark the permalink.