Høstrengjøring

Styrene i Hans Nordahls gate har bestilt tre containere for beboere som trenger å kaste div. avfall som ikke går i avfallsbrønnene.

Containerne blir utplassert ved rundkjøringen (v/ Hus 1 og 2), mellom Hus 5 og Hus 8 og mellom Hus 8 og Hus 9.

Det vil i tillegg bli utplassert et el-bur mellom Hus 5 og Hus 8 hvor man kan kaste elektrisk avfall.

Det meste kan hives i containeren, men spesialavfall som maling, olje løsemidler eller andre kjemiske væsker må ikke kastes i containerne. Heller ikke batterier eller bildekk. Dette kan leveres kostnadsfritt av privatpersoner på kommunens gjenbruksstasjoner.

Containerne blir satt ut mandag 10. oktober og vil bli stående ca. 1 uke.

God høstrengjøring 🙂

container

 

 

 

 

 

 

Vi planlegger å kjøre utplassering av containerne fast en gang om våren og en gang om høsten. Beboerne som har behov for å kaste søppel utenom må bruke  kommunens gjenbruksstasjoner.

Bookmark the permalink.