Dugnad onsdag 26. april kl. 18

Vi ønsker å gjøre uteområdet fint til våren og sommeren og håper flest mulig har anledning til å være med på en liten dugnad onsdag 26. april kl. 18.

Følgende aktiviteter står på listen:

  • Søppelplukking
  • Rake/luke bed
  • Etterfylle bark i bed
  • Feie grus der hvor feiebilen ikke kommer til

Ta med rake og feiekost de som har det.

Området vil bli feiet av Gårdreform.

Plenen vil bli kalket og etterhvert gjødslet.

Oppmøte på fellestunet. Vel møtt 🙂

Styret, Hans Nordahls gate 84-98 Utomhussameie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.