Containere til beboeravfall og innsamling av farlig avfall og småelektrisk

Styrene i Hans Nordahls gate har bestilt 3 containere den 22. – 29. mai. for beboeravfall som ikke går i avfallsbrønnene.

Containerne blir utplassert ved rundkjøringen (v/ Hus 1 og 2), mellom Hus 5 og Hus 8 og mellom Hus 8 og Hus 9.

Det meste kan hives i containeren, men spesialavfall som maling, olje løsemidler eller andre kjemiske væsker må ikke kastes i disse containerne. Heller ikke batterier eller bildekk.

Oslo kommune setter samtidig ut grå containere for farlig avfall og småelektrisk ved Hus 1 (HN98). Koden til containeren er 7051.

Følgende avfall kan legges her: Rengjøringsmidler, maling, lakk, lim, sparkel, akryl på tube, spraybokser, lysstoffrør, lyspærer og batterier.

OBS! Klorin eller salmiakk må ikke kastes da de danner giftige gasser sammen.

Det er heller ikke lov å kaste fyrverkeri eller smittefarlig avfall.

Malingssutstyr som koster, ruller, brett, hansker og helt tom emballasje kan kastes som vanlig restavfall.

God vårrengjøring hilsen styrene i Hans Nordahls gate ?

Bookmark the permalink.