Dugnad onsdag 27. september kl. 18

Vi ønsker å gjøre uteområdet fint før vinteren og håper flest mulig har anledning til å være på en liten dugnad. Oppmøte på fellestunet.

Følgende aktiviteter står på listen:

  • Søppelplukking
  • Rake/luke bed
  • Fjerning av visne trær/busker
  • Fjerning av støtte rundt alle trærne på vårt utomhusområde

Det vil bli satt ut container for beboeravfall i hele uke 39! Egen informasjon kommer.

Servering av pizza og drikke etterpå!

Vel møtt 🙂

Styret, Hans Nordahls gate 84-98 Utomhussameie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.