Containerne til beboeravfall

Styrene i Hans Nordahls gate har bestilt 3 containere den 25. sept. til 2. okt. for beboeravfall som ikke går i avfallsbrønnene.

Containerne blir utplassert ved rundkjøringen (v/ Hus 1 og 2), mellom Hus 5 og Hus 8 og mellom Hus 8 og Hus 9.

Det meste kan hives i containeren, men følgende spesialavfall må ikke kastes i disse containerne: Lysstoffrør, lyspærer og batterier, maling, olje, løsemidler, spraybokser lim eller andre kjemiske væsker.
Det er heller ikke lov å kaste fyrverkeri, bildekk eller smittefarlig avfall.

Spesialavfall kan leveres kostnadsfritt av privatpersoner på kommunens gjenbruksstasjoner.

God høstrengjøring 🙂

Styrene i Hans Nordahls gate

container

 

 

 

 

 

Styrene kjører utplassering av containerne fast en gang om våren og en gang om høsten. Beboerne som har behov for å kaste søppel utenom må bruke  kommunens gjenbruksstasjoner.

Bookmark the permalink.