Årsmøte 2019: 15. mars kl. 17

Til seksjonseierne i Hans Nordahls Gate 40-42 Bs

 

Ordinært årsmøte 2019

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”  

 

Hans Nordahls Gate 40-42 Bs vil avholde ordinært årsmøte

 

  1. mars 2019 kl 17.00

Sted: OBOS hovedkontor – Hammersborg Torg 1

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling.  Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 14. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

 

  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle  avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til styreleder i Hans Nordahls Gate 40-42 Bs

Bente Ellingsen

Hans Nordahls Gate 42

0481 Oslo

E-postadresse:  Styret40-42@hansnordahlsgate.no

Bookmark the permalink.