Innbrudd i boder hus 21 (HNG 32-34)

Det har vært innbrudd i noen boder i natt. Vi ber derfor at beboerene tar en tur ned og sjekker sine boder. Om det har vært innbrudd i din bod bør dette anmeldes og informeres til ditt forsikringsselskap.

Securitas er informert og det vil bli satt opp skilting til uken, men det er opp til hver enkelt beboer å sikre sin egen bod. Alle bør ha en hengelås av god kvalitet. Det ser dessverre ut som at de minste hengelåsene har blir brutt opp først.

Det er også svært viktig at alle som mister nøkler melder fra til styret om dette. Vi må ha oversikt på hvor mange nøkler som er på avveie og til hvilke nøkler det gjelder.

Mvh. Styret

Bookmark the permalink.