Vannlekkasje i 84-86.

Grunnet uværet Onsdag 26 Juni hadde vi desverre en vannlekkasje i kjelleren. Flere boder er berørt. Forsikringselskap er kontaktet og firmaet Polygon er engasjert for å tørke opp.

Beboere bes undersøke om boden deres er berørt og eventuelt låse den opp slik at Polygon får tørket også i boden. Arbeidet gjennomføres 27 Juni fra kl 19:00. Etter oppsuging av vannet vil vifter bli utplassert for å tørke opp kjellerlokalet. Det vil også bli befaring av skadeomfang i løpet av neste uke.

Eventuelle skader på personlige eiendeler bes innrapporteres til eget forsikringsselskap for å få det dekket av innboforsikring.

Bookmark the permalink.