Vannlekkasje i hus 15

Til dere som ble berørt av vannlekkasjen onsdag kveld må selv melde i fra om skader til eget forsikringsselskap.

Østfold Rør og utbygger satte i gang umiddelbar fjerning av vann, men ikke alle var tilgjengelig for å åpne bodene sine da det skjedde. Om noen fortsatt har vann i boder, ta kontakt med styret. Viftene dere har sett står der for å tørke ut vannet, og det er ingen ekstra tiltak utover det Ø.R og utbygger har gjort i forbindelse med lekkasjen.

Takk til oppmerksomme naboer som så lekkasjen og bidro til å stoppe den.

 

Under kan dere se meldingen vi mottok av utbygger i etterkant av vannlekkasjen.

 

Til styrelederne i sameiene 15,16 og 17 på Grefsen Stasjon.

Ekstremvær med store mengder nedbør.

Onsdag kveld ble områdene Sinsen, Grefsen, Sagene og Grünerløkka rammet av ekstremt uvær med voldsomme vindkast, torden og nedbør.

Grefsen Stasjon ble dessverre også berørt av dette uværet.  Vann kom inn i garasjekjeller og i boder. Grefsen Utvikling og JM var raskt på plass med mannskap og vannpumper for å forsøke å avgrense skadeomfanget.

Vi er i full gang med kartlegging av skadene og utbedring av disse. Det vil dog ta litt tid før vi klarer å ha full oversikt. Vi åter kommer når undersøkelsene etter uværet er kartlagt.

Noen beboere vil antakeligvis oppleve at de har fått vannskader på ting de oppbevarer i bodene i kjelleren. Disse skadene må hver enkelt melde inn til sitt forsikringsbyrå – ikke til JM kundeservice.

Været kan vi jo ikke bestemme over men Grefsen Utvikling vil likevel uttrykke en beklagelse for de store ulempene været og vannet har påført Grefsen Stasjons beboere.

 

Med vennlig hilsen

Grefsen Utvikling AS

Dato: 27.06.19

Bookmark the permalink.