Vannlekkasje i 88-94.

I forbindelse med vannlekkasjen i kjelleren 26. juni grunnet uværet bes beboere å sjekke boden sin. Styret i Hans Nordahls gate 88-94 har prøvd å kontakte berørte beboere som vi sett fått vann i boden sin per e-post.

Gårdreform (sameiets vaktmesterselskap) har tatt to runder med vannsuging av områdene rundt bodene, etter lekkasjen. De har fått det meste av vannet bort, men det er fremdeles vann i noen boder. For å få tørket mer trenger de tilgang til bodene. Ta kontakt med styret for å ordne dette mtp. lån av nøkkel osv. Alternativt, så tørk gjerne litt selv med klut og bøtte. Styret har vært i kontakt med vårt forsikringsselskap, Nemi.  Frøiland Bygg (skadeutbedringsfirma utpekt av Nemi) var på befaring hos oss fredag 28. juni. Sameiets forsikring (hos NEMI) dekker kun bygningsmessige skader inkl. tørking. Dvs. at skader på beboernes gjenstander som er oppbevart i bodene som ble rammet av lekkasjen ikke dekkes av sameiets forsikring og at hver beboer må bruke sin egen innboforsikring for dekning av tap. Det er viktig at alle som har gjenstander som er fuktige fjerner disse fra bodene så raskt som mulig da dette ellers vil sinke tørkingen av kjellerne.

Dersom det er noen av dere som har fått ødelagt fastmontert utstyr (som markise), meld fra til styret om dette også.

Bookmark the permalink.