Personlige effekter gjensatt i spesial/fellesrom

Ved Styrets Internkontroll runde torsdag 22 august, ble det funnet gjensatte personlige effekter både i elektrisk rom (måler/sikringer) i HN70 og i skismørebod samme sted.

Personlige gjenstander skal ikke plasseres i slike rom ! Gjenstandene inklusive flere par ski, ble satt på gangen for avhenting av eier(e). Hvis de ikke blir fjernet innen rimelig tid, vil de bli kastet.

Bookmark the permalink.