Feil og mangler i Hans Nordahls Gate 84-86

I forbindelse med salg av en leilighet i Hans Nordahls gate 86, har en takstmann funnet følgende mangler på bad og kjøkken:
• Manglende lekkasjevarsler på kjøkken
• Manglende fordelerskap for rør-i-rør system på bad
• Manglende sikker avrenning til sluk for rør-i-rør system på bad

Styret antar at de samme manglene gjør seg gjeldende i samtlige leiligheter, og har derfor reklamert over forholdene på vegne av alle leilighetene i sameiet. Styret har på nåværende tidspunkt ikke informasjon om hvorvidt noen av leiligheten er bygget med lekkasjevarsler, fordelerskap og sikker avrenning til rør.

JM har i den aktuelle leiligheten erkjent at det skulle vært satt inn lekkasjevarsler og har utbedret dette. JM bestrider imidlertid at manglende fordelerskap og sikker avrenning til sluk utgjør en mangel.

Etter styrets vurdering utgjør manglende fordelerskap og sikker avrenning til sluk en mangel etter bustadoppføringsloven, både fordi det følger av vedleggene til kjøpekontrakten, og fordi det følger av TEK 10. Styret vil på denne bakgrunn fortsette arbeidet med reklamasjonene overfor JM.

Bookmark the permalink.