Nye husordensregler for sameiet

Flere har etterlyst husordensregler for sameiet. Disse ble vedtatt av styret den 20.08.19

Reglene legges frem for årsmøtet 2020 og evt endringer kan tas inn dersom årsmøtet vedtar dette. Reglene er imidlertid gjeldende frem til årsmøtet 2020

Vi ber alle beboere vise hensyn til hverandre slik at alle kan ha det best mulig her i bygget vårt.

HNG 36-38 Ordensregler

Bookmark the permalink.