Høstrengjøring og containere

Styret har sammen med Hans Nordahls Gate 80-82 bestilt containere for beboere som trenger å kaste div. avfall som ikke går i avfallsbrønnene.  
Containerne blir utplassert mellom Hus 5 & Hus 8.
Det meste kan hives i containeren, men spesialavfall som maling, olje løsemidler eller andre kjemiske væsker må ikke kastes i containerne. Heller ikke elektriske artikler, batterier eller bildekk. Dette kan leveres kostnadsfritt av privatpersoner på kommunens gjenbruksstasjoner.
Containerne blir satt ut onsdag 9. oktober med tømming 11. oktober og vil bli stående til mandag 14. oktober.

God høstrengjøring!

Bookmark the permalink.