Kontroll av brannslukningsapparat

Nå er det frem år siden innflytting og det betyr også at samtlige må gjennomføre kontroll av brannslukningsapparat, så fremst dette ikke er byttet ut eller kontrollert tidligere.

I henhold til standard for håndslokkere skal kontroll av apparatene gjennomføres hvert 5. år i private husstander. Kontroll består blant annet av å kontrollere vekt av slokkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, slokkerens slange og plombering av slokkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.

Styret i sameiet vil ta ansvar for vedlikehold av brannvernsutstyret i fellesarealene men det er beboer sitt ansvar at eget utstyr er i orden i henhold til gjeldende standard. Du kan finne noen som kan kontrollere brannslukningsapparatet på rvb.no, under «godkjente bedrifter».

Videre minner vi på andre relevante krav hva gjelder brannslukningsapparat.

– Pulverapparat skal inspiseres fire ganger i året. Dette innebærer en visuell inspeksjon samt at pulverslukkeren skal vendes opp/ned i 5-10 sekunder. Verifiser lyden av løst pulver.
– Det er krav til minimum ett brannslukningsapprat i leiligheten og dette skal plasseres på hovedsoverommet.

Bookmark the permalink.