Problemer med låsboks til inngangsdør – HN 70

Det er problemer med å bruke låsboksen ved inngangsdøra i Hans Nordahls gate 70. Låssmed er varslet og det vil forhåpentligvis bli rettet i dag.

Husk at du  fortsatt kan låse opp inngangsdøra gjennom låsen i selve døra !!!

Bookmark the permalink.